TRANING & EDUCATION

Dangerous Goods Regulations Training 2019

 
TAFA - TG - ACBA
Dangerous Goods Training Course 2019  อบรม 5 วัน
  ครั้งที่1.DGR Regulations  >ปิดแล้วที่นั่งเต็มจ้า<   1st Mar 25-29,2019 Closed
  2.Dangerous Goods Regulations >เปิดรับสมัคร< 2nd Jun10-14,2019  Open
 

3.Dangerous Goods Regulations Course  
4.Dangerous Goods Regulations  Course  

3rd Sep 23-27,2019  
4th Nov 4-8,2019  
 

 ปิดแล้วคะสำรับคอร์ส DGR 25-29 Mar,2019 นี้ >ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้แล้วสำหรับDGRครั้งที่2วันที่ 10-14 มิ.ย 2562 ได้แลัวนะคะเปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าแล้วคะ< 02-28604778  อุไรรัตน์ 
E-
mail:tafa@tafathai.org;tafa_officer3@tafathai.org
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคสำรองที่นั่งได้แล้วจนกว่าที่นั่งจะ

 
 
ค่าอบรม TAFA and ACBA Member 13,500/คน 
 
  NoN TAFA Member 16,500/บุคคลภายนอก  
 
  ค่าลงทะเบียนนี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7% ค่ะ
          สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร>   
/ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/Registration-Form-DGR-June%20%2010-14%20-2019.pdf
     
TRANING & EDUCATION OTHER