NEWS PR & ACTIVITIES

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560


นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านคุณภาพการให้บริการ ในกลุ่มสมาคมที่จดทะเบียนเกินกว่า 16 ปีขึ้นไป ภายในงาน “Together is Power 2017” โดยมีนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
    
 
ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่สมาคมทาฟ่าได้รับรางวัลดังกล่าว รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย และเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของสมาคมฯ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน จนทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์