NEWS PR & ACTIVITIES

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “EEC มีบทบาทกับการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างไรในอนาคต”

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “EEC มีบทบาทกับการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างไรในอนาคต” 
 /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/TAFA-Presentations-%20ECC.pdf

บรรยายโดย พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
ในงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2017