NEWS PR & ACTIVITIES

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา EEC มีบทบาทกับการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างไรในอนาคต

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนา EEC มีบทบาทกับการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างไรในอนาคต

บรรยายโดย พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง AMBER 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/EEC3.pdf