NEWS PR & ACTIVITIES

เชิญเข้าร่วมออกบูธ ในงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2017

เรียน  สมาชิกทาฟ่า
         ขอเชิญบริษัทสมาชิกทาฟ่าเข้าร่วมออกบูธ ในงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2017
          ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 25560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/333.pdf