NEWS PR & ACTIVITIES

อเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์

 ???????? ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Knowledge Sharing CBTA: Competency-Based Training and Assessment” ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (Freight Forwarder) ได้เข้าใจแนวทางปฎิบัติ อย่างถูกต้องและยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำความเข้าใจและเตรียมการฝึกอบรม ให้กับพนักงานในหน่วยงานของท่านให้เป็นไปตามมาตราฐานและกฎเกณฑ์ ที่ทาง IATA ได้เป็นผู้กำหนดไว้ ✈️✈️
ฟรี!!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รีบๆๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมกันน้าาาาค่ะ