NEWS PR & ACTIVITIES

เข้าร่วมงายแถลงข่าวการจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019

วันที่ 5 สิงหาคม 2562
คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย เข้าร่วมงายแถลงข่าวการจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยโลจิสติกส์ไทย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ที่ ไบเทค บางนา
จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ รี้ด เทรดเด็กซ์ สมาชิกและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.tilog-logistix.com