NEWS PR & ACTIVITIES

ขอเชิญร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน TILOG – LOGISTIX 2019

เพื่อแสดงศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเชียน ตลอดจนเป็นเวทีสร้างโอกาสทางธุรกิจและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มุมมองใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และ ระดับสากล
ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ HALL 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ราคาพิเศษ สำหรับผู้สมัครภายใน 30 เมษายน 2562 เท่านั้น
ท่านใดสนใจออกบูธแสดงสินค้าในงาน สามารถจองคูหากับทางสมาคมฯ โทร 02-286-0477 คุณอ้อม,คุณจ๊ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม  /ckeditor/elfinder/php/../../../upload_images/file/Exhibitors%20(TILOG-LOGISTIX%202019).pdf